01

S�nnet s�nnet dediler
Ba��m�n etini yediler
E�er s�nnet olmazsan
Sana k�z yok dediler.

02

Biraz korkum olacak
Biraz rengim solacak
S�nnet�i amca gelip
Bir par�ac�k �alacak
Bu mutlu g�n i�imizde 
ebediyen kalacak
Biliyorum en bahtiyar
Annem ile Babam olacak.

03

�yle bir k�pr�d�rki
Ge�mek gerek
Her M�sl�man gelsin g�rs�n
S�nnet olup erkek olacak
Gelirseniz mutlu kalacak...

04

Ailemin tek o�luyum
Babam�n sa� koluyum
Hey b�y�klerim
Bende adam oluyorum
Laf aram�zda ya
Birazda korkuyorum
Bu mutlu g�n�m�ze
Sizleride bekliyorum.

05

Biricik O�lumuz

Yusuf'un,

 

S�nnet d���n�nde

Sizleri de aram�zda g�rmekten

Mutluluk duyar�z...

06

Biricik O�lumuz 

Mevl�t Diyor ki,

 

Halalar, teyzeler, amcalar

Gelin beni yaln�z koymay�n

Kesecekmi� aman �aka sanmay�n

S�nnetim var, yaln�z b�rakmay�n

Biraz korkuyorum yaln�� anlamay�n.

07

Biricik O�lumuz

Kerem Diyor ki,

 

Kirvem uzaklarda gelemez

Siz olmazsan�z s�nne�i amca kesemez

Gelin birlikte olal�m

S�nnetsiz kalmayay�m

Bekleyenim var 

Onsuz solmayay�m...